2023-01-25 14:05:13

Granty na organizację wydarzeń

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej od 16 stycznia do 6 lutego 2023 r. prowadzi nabór na granty mające na celu wzmocnienie więzi społecznych. W ramach grantu można pozyskać dofinansowanie na organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,

Poziom maksymalnej dofinansowania w stosunku do całkowitych kosztów wynosi 80%, przy czym Grantobiorca zobowiązany jest wnieść co najmniej 10% wkładu własnego finansowego oraz co najwyżej 10% wkładu własnego rzeczowego. Wartość każdego projektu nie będzie wyższa niż 50.000 zł oraz niższa niż 5.000 zł.

Przewidziane działania organizacje będą mogły realizować w drugiej połowie 2023 roku. Termin zakończenia projektu, rozumiany jako data złożenia wniosku o rozliczenie powierzonego grantu nie może być późniejszy niż 29.03.2024 r

Wzory wniosków, instrukcje, kryteria wyboru i regulamin naboru można znaleźć w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym pod linkiem:

https://lgd-srws.pl/2023/ogloszenie_o_naborze_nr_1_2023_g.html

Więcej informacji o zasadach pozyskania grantu udziela Sławomir Miechowicz - Doradca ds. zarządzania projektami pod nr tel 41 30 74 938 lub osobiście w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie ul. Zapłotnia 5a.

 

 

 

Załączniki

Materiał informacyjny


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW