Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Zapraszamy na burzę mózgów dotyczącej nowej LSR

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru lgd na warsztaty z pracownikami biura. Warszaty odbeda się w formie Burzy mózgów i bedą dotyczyć przygotowania planu komunikacyjnego, opracowania zasad monitoringu i ewaluacji LSR na lata 2023-202...

Wnioski z konsultacji

W załączonym poniżej pliku zamieszczamy dla Państwa wnioski z konultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027....

Ankieta potrzeb mieszkańców gmin objętych LSR

Szanowni Państwo zapraszamy do wypełnienia ankiety potrzeb mieszkańców gmin Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów. Wnioski płynące z ankiet posłużą przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 - 2027 dla obszaru działania Stowarzyszenia...

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami

Spotkania konsultacyjne w ramach planu włączenia społeczności lokalnej obszaru LGD w proces przygotowania LSR na lata 2021 - 2027 odbędą się w każdej gminie objetej działaniem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w następujących terminach: 5 września 2022 r. - Nowa Słupia, godz. 10:00-14:00,...

Ankieta dla beneficjentów obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania i...

Ankieta dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania i...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW