2019-12-05 22:12:55

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2019

W terminie od 20 do 27 listopada 2019 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 1/2019.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny wraz z listą operacji wybranych w ramach naboru 1/2019

1. Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019 (Załącznik nr 1),
2. Lista operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2019 (Załącznik nr 2),
3. Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w ramach naboru 1/2019 (Załącznik nr 3 ),
4. Lista wybranych operacji w ramach naboru 1/2019 (Załacznik nr 4),
5. Protokól z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 20 do 27 listopada 2019 r. |"(Załącznik nr 5).

Galeria


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW