Stowarzyszenie

Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 1 marca 2023 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 1 marca 2023 r.  ...

Uchwała Zarządu nr 5/2023

z dnia 1 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 17/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 21/2022

z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych wdrażanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdr...

Uchwała Zarządu nr 20/2022

z dn. 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.  ...

Uchwała Rady Programowej nr 50/2022

z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr: 3/2022, 4/2022. ...

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniach od 18 listopada do 8 grudnia 2022 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 18 listopada do 8 grudnia 2022 r. ...

Uchwała Rady Programowej nr 49/2022

z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 4/2022/2. ...

Uchwała Rady Programowej nr 48/2022

z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 4/2022/1. ...

Uchwała Rady Programowej nr 47/2022

z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2022/5. ...

Uchwała Rady Programowej nr 46/2022

z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie oceny wniosku 3/2022/4. ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW