Stowarzyszenie

Sprawozdanie za 2023 r.

Poniżej zostało zamieszczone sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2023 r ...

Protokół z Posiedzenia Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Poniżej zamieszczony został plik z Protokołem z Posiedzenia Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 4/2024

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2025 i 2026. ...

Uchwała Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 2/2024

z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 1/2024

z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej ...

Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 11 czerwca 2024 r.

W pliku poniżej zamieszczony został Protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 11 czerwca 2024 r. ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW