Dofinansowanie

Zapraszamy na burzę mózgów dotyczącej nowej LSR

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru lgd na warsztaty z pracownikami biura. Warszaty odbeda się w formie Burzy mózgów i bedą dotyczyć przygotowania planu komunikacyjnego, opracowania zasad monitoringu i ewaluacji LSR na lata 2023-202...

Wnioski z konsultacji

W załączonym poniżej pliku zamieszczamy dla Państwa wnioski z konultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027....

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju marzec 2023 r.

Poniżej zamieszczony został plik ze zaktualizowaną w marcu 2023 r. Lokalną Strategią Rozwoju. ...

Ewaluacja zewnętrzna Lokalnej Strategii Rozwoju

Raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju....

Harmonogram planowanych naborów wniosków w roku 2023

W pliku poniżej zamieszczony został harmonogram planowanych naborów w 2023 r. wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwolu lokalnego kierowanego przez społeczność...

Ankieta potrzeb mieszkańców gmin objętych LSR

Szanowni Państwo zapraszamy do wypełnienia ankiety potrzeb mieszkańców gmin Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów. Wnioski płynące z ankiet posłużą przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 - 2027 dla obszaru działania Stowarzyszenia ...

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami

Spotkania konsultacyjne w ramach planu włączenia społeczności lokalnej obszaru LGD w proces przygotowania LSR na lata 2021 - 2027 odbędą się w każdej gminie objetej działaniem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w następujących terminach: 5 września 2022 r. - Nowa Słupia, godz. 10:00-14:00, ...

Dokumenty do wniosków na infrastrukturę obowiązujące od 27 lipca 2022 r.

Aktualne wersje dokumentów można pobrać ze strony Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego pod linkiem: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/106...

Dokumenty na premie na zakładanie działalności gospodarczej obowiązujące od 27 lipca 2022

Aktualne wersje dokumentów do pobrania na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/107-operacj...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW