Aktualności

Konkurs EKOlider

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "EKOlider". Konkurs trwa od 17 pażdziernika do 14 listopada 2022 r.  Konkurs EKOlider adresowany jest do mieszkańców obszaru SRWŚ tj. gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Zostanie przepr...

Spotkanie informacyjno konsultacyjne dla pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje spotkanie informacyjno - konsultacyjne, promujące Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Podczas spotkania zapresentowane zostaną możliwości i zasady dofinansowania szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, jak również refundacj...

Spotkanie szkoleniowo informacyjne w ramach naboru 4/2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 4/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej z zakresu: 1.  Budowa lub przebudowa ...

Spotkanie szkoleniowo informacyjne w ramach naboru 3/2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 3/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej z zakresu: 1. Budowa lub przebudo...

Rozpoczynamy rekrutację do szkoły językowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, jak w latach ubiegłych, rozpoczyna rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego w nowym roku szkolnym 2022/2023.   ZAPISY TRWAJĄ DO 26 WRZEŚNIA 2022 R. Zajęcia odbywać się będą od października 2022 r. do 09 czerwca 2023 r.: • raz w tyg...

Wyniki rekrutacji na wyjazd studyjny

W zamieszczonym poniżej pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych na wyjazd studyjny w ramach prowadzonej rekrutacji. Ze względu na ilość zgłoszeń odpowiadającą ilości miejsc wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifikowane na wyjazd. Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dof...

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26; 26-025 Łagów.   Porządek obrad przewiduje: 1. Ot...

Rekrutacja na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniach 23-25 września 2022 roku organizuje wyjazd studyjny mający na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologicznych działań i rozwiązań proekologicznych. Wyjazd skierowany jest do mieszkańców LGD. Poprzez udział w wyjeździe u...

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięć LSR

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcie 1.2.3 Działąnia mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie zmian klimatycznych i ochrony środowiska objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020...

Spotkanie informacyjne dotyczące przygotowywania LSR na nowy okres programowania

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza na SPOTKANIA INFORMACYJNE Chcesz mieć wpływ na rozwój lokalny? Przyjdź na spotkanie, które pozwoli nam określić potrzeby Twoje i Twojego otoczenia, a tym samym ukierunkować działania w Lokalnej...

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW