Aktualności

Przygotowanie LSR 2023 - 2027

Prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na lata 2023 – 2027 Informujemy, że został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19...

Mamy już wyniki naborów!

  Informujemy, że 10 czerwca 2022 r. zakończyła się ocena wniosków w ramach dwóch naborów (1/2022 oraz 2/2022) w ramach poddziałania: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR oraz Rozwój już istniejących firm w ramach PROW 2014-2020. W ramach ...

Ekowarsztaty w Łagowie

W dniach 30 maja i 6 czerwca 2022 r. odbyły się w Łagowie szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofi...

Ankieta dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania i...

Honorowy Patronat Prezydenta RP nad Europejskim Parlamentem Wiejskim

Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Prezydenta RP z informacją o objęciu przez Prezydenta RP Patronatem Honorowym V edycji Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbędzie się w dn. 12-15 września br. w Kielcach.  ...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Baćkowicach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.  Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsum...

Rekrutacja na Ekowarsztaty

Rozpoczynamy rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansow...

Nagrywamy film promujący Europejski Parlament Wiejski

Rozpoczynamy we współpracy z KSOW CDR w Brwinowie o. w Warszawie nagrywanie filmu promującego Europejski Parlament Wiejski erp2022, który odbędzie się w Kielcach w dn. 12-15 września 2022 r.. Teraz nagrywamy Targi Kielce S.A., miejsce wydarzenia. Później udamy się z kamerą do T...

Ekonomia Społeczna otwarty konkurs ofert

  Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r. Oferty na konkurs będ...

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW