Aktualności

Konsultacje kryteriów dla nowego okresu

W zwiazku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 rozpoczynamy konsultacje kryteriów wyboru. Uwagi w zakresie nowych kryteriów wyboru można zgłaszać do 21 marca 2024 r. osobiście w biurze LGD ul. Zapłotnia 5a, 26-025 Łagów lub telefonicznie tel: 41 30 74 938 lu...

Biuro nieczynne w dniu 1 marca 2024

Ze względu na udział w szkoleniach pracowników Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej biuro będzie nieczynne w dniu 1 marca 2024 r. ...

Podpisanie umowy ramowej na wdrażanie LSR na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 roku w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - Zdzisław Zwoliński podpisał umowę przyznania pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – ze środków Europej...

Prace nad przygotowaniem projektu

  Przygotowujemy wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, przewidzianego w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.  Wspólnie z przedstawicielami ośrodk&o...

Szkolenie z zasad rozliczania grantów

W dniu 29 listopada 2023 r. Sławomir Miechowicz doradca ds. zarządzania projektami poprowadził szkolenie dla grantobiorców z zakresu rozliczania i dokumentowania działań w trakcie realizacji projektów mających na celu organizację wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zak...

Podpisanie umów grantowych na organizację wydarzeń

199 000 zł. przyznaliśmy lokalnym organizacjom pozarządowym na realizację działań podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony srodowiska i zmian klimatycznych. W dniu 29 listopada 2023 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie Prezes Stowarzyszenia - Zdzisław Zwoliński podpisał um...

Kolejna wizyta studyjna w naszej LGD

  W dniach 23 – 25 października br. nasza lokalna grupa działania była organizatorem kolejnej już wizyty studyjnej. Tym razem w nasze progi zagościła LGD "Owocowy Szlak" z terenu województwa Lubelskiego. Hasłem przewodnim wizyty było „Smart Villages, czyli jak popraw...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW