2022-08-08 08:39:16

Dokumenty na premie na zakładanie działalności gospodarczej obowiązujące od 27 lipca 2022

Aktualne wersje dokumentów do pobrania na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/107-operacje-typu-premie

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z od 27.07.2022 r.)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z od 27.07.2022 r.)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
  • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 3. Biznesplan (wersja 5z od 27.07.2022 r.)
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z, od 04.07.2022 r.)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 1 Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Tabele do Biznesplanu (xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do Biznesplanu (pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca (.xlsx) - otwórz
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie zgody (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 5 Oświadczenie małżonka (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 6 RODO (.pdf) - otwórz
  • Aneks COVID (.pdf) - otwórz
  • Aneks Wydłużenie (.docx) - otwórz
 5. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy
  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu (.docx) - otwórz
  • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.xls) - otwórz
  • Załącznik 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
  • Załącznik 4 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.docx) - otwórz
  • Załącznik 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.docx) - otwórz
 6. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z od 04.07.2022)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - (wersja 5z) - otwórz
  • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - (wersja 5z) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW