2022-03-03 12:19:33

Dokumenty do pobrania dla operacji typu premie

Aktualne wersje dokumentów do pobrania na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/107-operacje-typu-premie

 

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 4z Aktualizacja od 15.11.2021 r.) - otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z, od 21.12.2020 r.)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 1 Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Tabele do Biznesplanu (xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do Biznesplanu (pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca (.xlsx) - otwórz
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie zgody (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 5 Oświadczenie małżonka (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 6 RODO (.pdf) - otwórz
  • Aneks COVID (.pdf) - otwórz
  • Aneks Wydłużenie (.docx) - otwórz
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - (wersja 4z) - otwórz
  • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - (wersja 4z) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW