2022-03-03 12:23:03

Dokumenty do pobrania dla operacji typu rozwój działalności

Aktualne wersje dokumentów do pobrania na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/106-operacje-wlasne-i-inne

Poniżdze dokumenty zaktualizowane na dzień 3 marzec 2022 roku:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
  • wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) otwórz
  • wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z Aktualizacja od 15.11.2021 r.) otwórz
 3. Biznesplan (wersja 4z)
  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.docx) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie inkubatorów - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
  • Wniosek wspólnie wnioskujących (.xslx) - otwórz
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z obowiązuje od 04.07.2022 r.):
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 6 oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 7 oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 8 oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
  • Załącznik 9 deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 10 informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
  • Aneks COVID (.pdf) - otwórz
  • Aneks Branże zagrożone pandemią (.pdf) - otwórz
  • Aneks Wydłużenie (.docx) - otwórz
 7. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf, od 04.07.2022 r.) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 21.10.2019 r.) - otwórz
 8. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy
  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu (.docx) - otwórz
  • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.xls) - otwórz
  • Załącznik 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
  • Załącznik 4 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.docx) - otwórz
  • Załącznik 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.docx) - otwórz
  • Załącznik 6 Oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowe (.docx) - otwórz
  • Załącznik 7 Deklaracja współmałżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.docx) - otwórz
 9. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z od 04.07.2022)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx) - otwórz
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf, wersja 5z od 04.07.2022) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx, wersja 5z od 04.07.2022) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz
 11. Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
  • Wniosek o zaliczkę (.xls) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf) - otwórz
  • Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls) - otwórz

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW