2019-07-09 10:41:36

Dokumenty do pobrania dla operacji typu rozwój działalności

Aktualne wersje dokumentów do pobrania na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/106-operacje-wlasne-i-inne

Poniżdze dokumenty zaktualizowane na dzień 24 czerwca 2019 roku:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) otwórz
 • wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z od 01.12.2017 r.) otwórz

 

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie inkubatorów - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
 • Wniosek wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
 • Wniosek wspólnie wnioskujących (.xslx) - otwórz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 13 czerwca 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (.pdf) - otwórz

 

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel, od 13.06.2018 r.) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) - otwórz

 

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy

 • Umowa następca prawny (.docx) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - otwórz
 • Załącznik 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz


Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
 • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zaktualizowana na dzień 16 października 2017 r. (.pdf, wersja 4z) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

 • Wniosek o zaliczkę (.xls) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf) - otwórz
 • Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls) - otwórz

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW