2017-08-10 15:11:32

Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów. 

Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego Biznesplan podlegał ocenie.

Listy rankingowa wniosków wstępna/ostateczna zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" znajdują się poniżej w załączniku.

Lista ma narazie charakter wstępnej, co oznacza iż osobom niezakwalifikowanym przysługuje prawo do odwołania od oceny. W przypadku braku odwołań w ciągu 5 dni roboczych od obublikowania lista będzie miała charakter ostateczny. Co oznacza, ze osoby wybrane muszą wstrzymać się z rejestracją firmy do czasu opublikowania Listy ostatecznej.

Informujemy również, iż osoby niezakwalifikowane do dofinansowania w przypadku nieodwoływania się od decyzji Komisji mają możliwość zgodnie z pkt 27 Regulaminu:

Uczestnik projektu, który po zakończeniu wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz opracowaniu biznesplanu nie otrzymał dotacji na rozwój przedsiębiorczości ma możliwość ponownego wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ, o ile nie zarejestrował on działalności gospodarczej lub nie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przygotowaliśmy dla Państwa listę projektów gdzie mogą sie Państwo ubiegać o dotację. Lista znajduje sie w Aktualnościach strony w artykule pod linkiem:

http://lgd-srws.pl/2017/zaktualizowana_lista_dotacji_na_zalozenie_firmy_dla_osob_bezrobotnych_i_niepracujacych.html

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w  projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.

 

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW