2018-04-03 09:21:22

Nabór dodatkowego wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry jako Lider Projektu informuję, że uczestnicy "LGD - owskiego wsparcia w biznesowym starcie" mają możliwość ubiegania sie o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego.

W załączniku regulamin oraz załączniki które przedsiębiorca może składać w terminie od 16.04.2018 r. do 23.04.2018 r. do Biura Projektu w Bielinach ul. Partyzantów 3 lub w biurach partnerów.

 

REGULAMIN PRZYZNANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIE POMOSTOWEGO  

Załączniki do Przedłużonego Wsparcia Pomostowego 

Aktualizacja 09.04.2018 r. 

W dniu 09.04.2018 r. został zaktualizowany Regulamin przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego.

W paragrafie 4  został wykreśliny pkt 5, załączniki do regulaminu pozostają bez zmian.

Zaktualizowany regulamin:
 Regulaminu przedłużonego wsparcia pomostowego  

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW