2018-06-27 15:16:32

Członkowie LGD

Lista członków LGD na dzień 2 lutego 2022 r.

1. Gmina Baćkowice
2. Gmina Brody
3. Gmina Iwaniska
4. Gmina Łagów
5. Gmina Nowa Słupia
6. Gmina Pawłów
7. Gmina Waśniów
8. Uczniowski Klub Sportowy "Baćkowice"
9. Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie
10. Stowarzyszenie Profilaktyczno - społeczne "Rodzina"
11. Sowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej "Zielonka"
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach
13. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
14. Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
15. Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża"
16. Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie
20. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie Świętokrzyskim
21. Daniel Binkowski
22. Ewelina Bień
23. Marta Borkowska
24. Marek Borkowski
25. Agata Chojnacka
26. Mirosław Duda
27. Ewa Fogiel
28. Wiesław Frejlich
29. Edyta Gierczak
30. Jacek Gaździk
31. Beata Gaździk
32. Sylwester Grąkowski
33. Anna Klusek
34. Artur Kordas
35. Marta Kozłowska
36. Andrzej Kozłowski
37. Dariusz Kozłowski
38. Anna Krowińska
39. Mariusz Krowiński
40. Anna Kucharczyk
41. Marzena Kuczyńska
42. Kazimierz Kuczyński
43. Anna Kwiecień
44. Dominika Lipa
45. Jędrzej Maćkowski
46. Piotr Maj
47. Tomasz Margula
48. Stanisław Masternak
49. Sławomir Miechowicz
50. Jan Mikos
51.Bożena Ogonowska
52. Piotr Ogonowski
53. Sylwester Orczyk
54. Sławomir Ożygała
55. Aneta Partyka
56. Andrzej Pietrzyk
57. Agnieszka Sadłocha
58. Piotr Sadłocha
59. Małgorzata Sitarz
60. Malwina Skrzyniarz - Pióro
61. Ewa Skuza
62. Sławomir Skuza
63. Piotr Sołtyk
64. Zofia Stachurska
65. Anna Stańczak
66. Beata Styczeń
67. Michał Styczeń
68. Piotr Styczeń
69. Lidia Wiącek
70. Agnieszka Witkowska
71. Izabella Wrona
72. Wiesława Wójcik
73. Joanna Zajączkowska
74. Elżbieta Zwolińska
75. Zdzisław Zwoliński
76. Anna Żebrowska
77. Danuta Żebrowska

 

Lista członków LGD na dzień 19 listopada 2021 r.

1. Gmina Baćkowice
2. Gmina Brody
3. Gmina Iwaniska
4. Gmina Łagów
5. Gmina Nowa Słupia
6. Gmina Pawłów
7. Gmina Waśniów
8. Uczniowski Klub Sportowy "Baćkowice"
9. Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie
10. Stowarzyszenie Profilaktyczno - społeczne "Rodzina"
11. Sowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej "Zielonka"
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach
13. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
14. Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
15. Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża"
16. Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie
20. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie Świętokrzyskim
21. Daniel Binkowski
22. Ewelina Bień
23. Małgorzata Borek
24. Marta Borkowska
25. Marek Borkowski
26. Agata Chojnacka
27. Jolanta Danielska
28. Mirosław Duda
29. Ewa Fogiel
30. Wiesław Frejlich
31. Beata Gaździk
32. Jacek Gaździk
33. Edyta Gierczak
34. Sylwester Grąkowski
35. Lucyna Jabłońska
36. Anna Klusek
37. Artur Kordas
38. Tomasz Kotwa
39. Marta Kozłowska
40. Andrzej Kozłowski
41. Dariusz Kozłowski
42. Anna Krowińska
43. Mariusz Krowiński
44. Anna Kucharczyk
45. Marzena Kuczyńska
46. Kazimierz Kuczyński
47. Anna Kwiecień
48. Jędrzej Maćkowski
49. Piotr Maj
50. Tomasz Margula
51. Stanisław Masternak
52. Sławomir Miechowicz
53. Jan Mikos
54. Bożena Ogonowska
55. Piotr Ogonowski
56. Sylwester Orczyk
57. Sławomir Ożygała
58. Aneta Partyka
59. Urszula Pasik
60. Andrzej Pietrzyk
61. Agnieszka Sadłocha
62. Piotr Sadłocha
63. Małgorzata Sitarz
64. Malwina Skrzyniarz - Pióro
65. Ewa Skuza
66. Sławomir Skuza
67. Teresa Sobczak
68. Piotr Sołtyk
69. Zofia Stachurska
70. Anna Stańczak
71. Beata Styczeń
72. Michał Styczeń
73. Lidia Wiącek
74. Agnieszka Witkowska
75. Izabela Wrona
76. Wiesława Wójcik
77. Joanna Zajączkowska
78. Elżbieta Zwolińska
79. Zdzisław Zwoliński
80. Anna Żebrowska
81. Danuta Żebrowska
82. Piotr Styczeń
83. Dominika Lipa

 

Lista członków LGD na dzień 17 czerwca 2021 r.

1. Gmina Baćkowice
2. Gmina Brody
3. Gmina Iwaniska 
4. Gmina Łagów 
5. Gmina Nowa Słupia 
6. Gmina Pawłów 
7. Gmina Waśniów 
8. Uczniowski Klub Sportowy "Baćkowice"
9. Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie
10. Stowarzyszenie Profilaktyczno - społeczne "Rodzina"
11. Sowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej "Zielonka"
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach
13. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
14. Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
15. Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża"
16. Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie

20. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie Świętokrzyskim
21. Daniel Binkowski
22. Ewelina Bień
23. Małgorzata Borek
24. Marta Borkowska
25. Marek Borkowski

26. Agata Chojnacka
27. Jolanta Danielska
28. Mirosław Duda
29. Ewa Fogiel
30. Wiesław Frejlich

31. Beata Gaździk

32. Jacek Gaździk
33. Edyta Gierczak
34. Sylwester Grąkowski
35. Lucyna Jabłońska

36. Anna Klusek
37. Artur Kordas
38. Tomasz Kotwa
39. Marta Kozłowska
40. Andrzej Kozłowski
41. Dariusz Kozłowski
42. Anna Krowińska
43. Mariusz Krowiński
44. Anna Kucharczyk
45. Marzena Kuczyńska
46. Kazimierz Kuczyński
47. Anna Kwiecień

48. Jędrzej Maćkowski
49. Piotr Maj
50. Tomasz Margula
51. Stanisław Masternak
52. Sławomir Miechowicz
53. Jan Mikos
54. Bożena Ogonowska
55. Piotr Ogonowski
56. Sylwester Orczyk
57. Sławomir Ożygała
58. Aneta Partyka
59. Urszula Pasik  
60. Andrzej Pietrzyk
61. Agnieszka Sadłocha
62. Piotr Sadłocha
63. Małgorzata Sitarz
64. Malwina Skrzyniarz - Pióro
65. Ewa Skuza
66. Sławomir Skuza
67. Teresa Sobczak
68. Piotr Sołtyk
69. Zofia Stachurska 

70. Anna Stańczak
71. Beata Styczeń 
72. Michał Styczeń 
73. Lidia Wiącek

74. Agnieszka Witkowska
75. Izabela Wrona
76. Wiesława Wójcik 

77. Joanna Zajączkowska

78. Elżbieta Zwolińska 
79. Zdzisław Zwoliński 
80. Anna Żebrowska
81. Danuta Żebrowska


 

 

Lista członków LGD na dzień 27 czerwca 2018 r.:

1. Gmina Baćkowice
2. Gmina Brody
3. Gmina Iwaniska 
4. Gmina Łagów 
5. Gmina Nowa Słupia 
6. Gmina Pawłów 
7. Gmina Waśniów 
8. Uczniowski Klub Sportowy "Baćkowice"
9. Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie
10. Stowarzyszenie Profilaktyczno - społeczne "Rodzina"
11. Sowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej "Zielonka"
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach
13. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
14. Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi
15. Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża"
16. Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie
20. Daniel Binkowski
21. Ewelina Bień
22. Małgorzata Borek
23. Marta Borkowska
24. Marek Borkowski
25. Jolanta Danielska
26. Mirosław Duda
27. Danuta Fijas
28. Ewa Fogiel
29. Wiesław Frejlich
30. Beata Gaździk
31. Jacek Gaździk
32. Edyta Gierczak
33. Sylwester Grąkowski
34. Lucyna Jabłońska

35. Artur Kordas
36. Tomasz Kotwa
37. Marta Kozłowska
38. Andrzej Kozłowski
39. Dariusz Kozłowski
40. Anna Krowińska
41. Mariusz Krowiński
42. Anna Kucharczyk
43. Marzena Kuczyńska
44. Kazimierz Kuczyński
45. Anna Kwiecień
46. Piotr Maj
47. Tomasz Margula
48. Stanisław Masternak
49. Sławomir Miechowicz
50. Jan Mikos
51. Bożena Ogonowska
52. Piotr Ogonowski
53. Sylwester Orczyk
54. Sławomir Ożygała
55. Aneta Partyka
56. Urszula Pasik  
57. Andrzej Pietrzyk
58. Agnieszka Sadłocha
59. Piotr Sadłocha
60. Małgorzata Sitarz
61. Malwina Skrzyniarz - Pióro
62. Ewa Skuza
63. Sławomir Skuza
64. Teresa Sobczak
65. Piotr Sołtyk
66. Zofia Stachurska 
67. Beata Styczeń 
68. Michał Styczeń 
69. Lidia Wiącek
70. Izabela Wrona
71. Wiesława Wójcik 

72. Elżbieta Zwolińska 
73. Zdzisław Zwoliński 
74. Anna Żebrowska
75. Danuta Żebrowska


 


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW