2017-10-10 08:21:59

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania LSR

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnia ankiety monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR.

Do wypełnienia ankiety monitorującej zobowiązani są beneficjenci środków otrzymanych z LGD w ramach PROW 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Stowarzyszenia na adres: ul. Rynek 26, 26-025 Łagów.

Ankieta monitorująca Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy dotyczy:

  • Premii na zakładanie działalności gospodarczej
  • Dotacji na rozwój firm

Ankieta monitorująca Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej dotyczy inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej.

Poniżej znajdują się formularze do pobrania.

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW