2024-01-30 12:25:28

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r.), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 13 lutego 2024 roku w godzinach 11.00 – 16.00 w Sali konferencyjnej biura lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świetokrzyskiej w Łagowie (26-025), ul. Zapłotnia 5A.

Uczestniczy spotkania będą mieli sposobność odnieść się do takich zagadnień jak:
1. Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – czy przebiegała zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadowalającą.
2. Jakość składanych projektów i jej wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie.
3. Kryteria wyboru operacji – ich adekwatność do zakresu interwencji.
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej.
5. System wskaźników – czy dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.
6. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów – ich ocena z perspektywy beneficjentów.
7. Skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych).
8. Proponowane zmiany w działaniach LGD, aby skuteczniej realizowała cele LSR. Te i inne tematy mamy nadzieję przedyskutować w gronie osób, którym zależy na poprawie warunków życia na naszym obszarze.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu mailem (biuro@lgd-srws.pl) lub telefonicznie (41 30 74 938) do dnia 1 lutego 2024 r.

Serdecznie zapraszamy, Dyrektor i Pracownicy biura SRWŚ.

Galeria


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW