2024-01-10 13:17:42

Podpisanie umowy ramowej na wdrażanie LSR na lata 2023-2027


W dniu 9 stycznia 2024 roku w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - Zdzisław Zwoliński podpisał umowę przyznania pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Zgodnie z tą umową na nowy okres programowania 2023-2027 Stowarzyszenie otrzyma 2 358 271,00 €

Pieniądze te przeznacozne będą na: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjne i społecznej, wsparcie osób w niekorzystnej sytuacji: młodzieży, seniorów i osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami.


Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:
https://www.swietokrzyskie.pro/miliony-na-lokalne-strategie-rozwoju/

Galeria


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW