2024-02-29 11:11:41

Konsultacje kryteriów dla nowego okresu

W zwiazku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 rozpoczynamy konsultacje kryteriów wyboru. Uwagi w zakresie nowych kryteriów wyboru można zgłaszać do 21 marca 2024 r. osobiście w biurze LGD ul. Zapłotnia 5a, 26-025 Łagów lub telefonicznie tel: 41 30 74 938 lub mailowo biuro@lgd-srws.pl


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW