2024-05-23 09:43:33

Brodzianie i ich praca nad koncepcją Smart Village


W dniu 20 maja br., odbyło się spotkanie na temat rozwoju dziewięciu sołectw w gminie Brody. Było ono przyczynkiem do opracowania koncepcji smart village, to znaczy inteligentnej wsi. Po opracowaniu tego dokumentu będzie można się starać o środki na inwestycje wpisane do koncepcji.

Spotkanie rozpoczął Ernest Kumek - Wójt Gminy Brody i podziękował za przybycie osobom najbardziej zainteresowanym rozwojem wsi. Na sali, obecni byli radni, sołtysi oraz mieszkańcy dziewięciu sołectw.
Spotkanie miało formę konsultacji społecznych wraz ze wspólną pracą nad strategicznym zadaniami we wsiach. Koncepcją objęte będą wsie: Kuczów, Styków, Dziurów, Brody, Ruda, Młynek, Krynki, Rudnik, Staw Kunowski. Wynika to z tego, że wniosek o grant do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej mogły złożyć maksymalnie trzy stowarzyszenia. We wniosku, organizacje mogły wpisać tylko trzy wsie sąsiadujące, stąd liczba dziewięciu sołectw, które będę objęte programem. Uczestnicy spotkania opracowywali analizę SWOT zawierającą słabe i mocne strony swojej wsi a także szanse i zagrożenia występujące w sołectwie.
Zgłaszano także działania, które według mieszkańców są ważne do realizacji w przyszłości. Pojawiały się wnioski o budowę kanalizacji, oświetlenia, chodników, usprawnienie komunikacji publicznej, utworzenie miejsc spotkań oraz placów zabaw.

Dziękujemy za przybycie i owocną pracę.

Pomiętajcie o ankiecie ‼️ link dostepny jest poniżej:
https://forms.office.com/e/0WSMrmJQ0w

 

Smart village - to nie wsie są inteligentne, a ich mieszkańcy.

Galeria


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW