2023-06-14 13:33:17

Wizyta studyjna w Austrii

W ramach projektu współpracy „EKOlogiczni Liderzy LGD” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wraz z Lokalną Grupa Działania "Region Włoszczowski", LGD "Białe Ługi", oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej zorganizowało wyjazd studyjny do Austrii. Wyjazd ten miał na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologicznych działań i rozwiązań proekologicznych. Uczestnicy wyjazdu zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę dzięki odwiedzeniu miejsc związanych z podejściem ekologicznym.

 

W trakcie wyjazdu spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnego LGD Regionalentwicklung Außerfern (REA) i wymieniliśmy doświadczeniami w realizacji projektów ekologicznych. Odwiedziliśmy Musteralpe Farma, gdzie zaprezentowano wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej. Zaprezentowany został również wykład w zakresie zrównoważonego rolnictwa przedstawiony przez przedstawicieli lokalnego rolnictwa. W trakcie wizyty zwiedzono składowiska odpadów gospodarki odpadami w Austrii gdzie przedstawiciele Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami omówili zasady segregacji, dalszego przetwarzania i funkcjionowania Centrum recyklingu. Odwiedziliśmy również centrum przyrody parku w Elmen gdzie przedstawiciel parku przyrodu zaprezentował wykład dotyczący powiązania ochrony przyrody z aspektami edukacyjnymi i turystycznymi parku. Wysłuchaliśmy również informacji na temat finansowania projektów Lechweg.

 

Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

 


 

Galeria


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW