2023-05-16 07:49:37

Spotkanie informacyjne przed naborem wniosków na premie na zakładanie działalności gospodarczej i granty na koncepcję rozwoju wsi

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej od 30 czerwca do 14 lipca 2023 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą. Natomiast w dniach 3 -17 lipca 2023 r. przeprowadzi nabór na granty na opracowane oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu zwanym "koncepcjami inteligentnych wsi" na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Ogłoszenia o naborach wraz z kompletem dokumentów zostaną opublikowane na stronach Stowarzyszenia początkiem czerwca 2023 r.

Spotkania poprowadzi Sławomir Miechowicz doradca do spraw zarządzania projektami. 

Dotacje na założenie firmy mogą uzyskać mieszkańcy z gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Pieniądze uzyskane w ramach dotacji można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych usług niezbędnych do uruchomienia firmy.

Premia na założenie działalności gospodarczej wynosi 80 000 zł. 

 

Granty na opracowanie koncepcji rozwoju wsi mogą uzyskać mieszkańcy, organizacje z gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Grant na opracowanie koncepcji wynosi 4 000 zł

 

Więcej informacji na temat uzyskania dotacji, grantów zasad wypełniania wniosku i biznesplanu uzyskają Państwo na spotkaniach szkoleniowo - informacyjnych. Spotkania zostały zaplanowane w każdej gminie należącej do obszaru lgd. Zachęcamy do udziału w spotkaniach szczególnie, że udział w nich jest dodatkowo premiowany trzema punktami podczas oceny złożonego wniosku.

Spotkania dotyczące premii na zakładanie działalności gospodarczej  rozpoczną się o godz. 9:00, a następnie o godzinie 10:30 rozpoczną się spotkania dotyczące grantów na opracowanie "koncepcji inteligentnych wsi" w następujących terminach:

 

22 maja 2023 r. – Baćkowice - Świetlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urzędu Gminy,

 

23 maja 2023 r. - Brody – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

 

24 maja 2023 r. - Waśniów – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

 

25 maja 2023 r. - Nowa Słupia – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

 

29 maja 2023 r. - Pawłów - Świetlica w Nieczulicach

 

30 maja 2023 r. - Iwaniska – sala na I piętrze biblioteki obok Urzędu Gminy,

 

1 czerwca 2023 r. Łagów - Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Zapłotnia 5a

 

Informacje o naborze można również uzyskać pod numerem telefonu: 41 30 74 938, na stronie internetowej: http://www.lgd-srws.pl oraz osobiście w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie, ul. Zapłotnia 5a, w godz. od 7:30 do 15:30.


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW