2023-12-28 09:53:51

Prace nad przygotowaniem projektu

 

Przygotowujemy wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, przewidzianego w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 
Wspólnie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej Gmina Brody  Miasto i Gmina Łagów Nowa Słupia Baćkowic i Waśniowa przygotowaliśmy założenia projektu, w ramach którego wsparcie otrzymają osoby bierne zawodowo.

Przygotowujemy wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, przewidzianego w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

Wspólnie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej Gmina Brody  Miasto i Gmina Łagów Nowa Słupia Baćkowic i Waśniowa przygotowaliśmy założenia projektu, w ramach którego wsparcie otrzymają osoby bierne zawodowo.

 


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW