2023-01-26 11:48:46

Konkurs EKOlider GOLDSTAR

Zapraszamy laureatów konkursu EKOlider do realizacji założonej koncepcji ekologicznej oraz do wzięcia udziału w konkursie EKOlider GOLDSTAR.

Podobnie jak konkurs EKOlider zgłoszenia będą przyjmowane w trzech kategoriach:

  • Kategoria I – gospodarstwo domowe produkcyjne;
  • Kategoria II – gospodarstwo domowe nieprodukcyjne;
  • Kategoria III – firma/biuro/NGO.

 

Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w każdej z trzech kategorii.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena poziomu i jakości wdrożenia koncepcji rozwiązań ekologicznych, które zostały opracowane przez uczestników w realizowanym wcześniej konkursie „EKOlider”.

 

Komisja konkursowa wyłoni laureatów po przeprowadzeniu wizji lokalnych, które odbędą
się w terminie 03.04 – 08.04.2022 r. na podstawie opracowanych przez Komisję zasad
przyznawania punktów
5. Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii otrzymają vouchery na ekozakupy odpowiednio za
zajęcie:
 I miejsca – 7 500 zł;
 II miejsca – 5 000 zł;
 III miejsca – 2 500 zł.
6. Komisja wyłoni również głównego zwycięzcę konkursu „EKOlider – GOLDSTAR”,
który otrzyma voucher na ekozakupy o wartości 10 000 zł.

Komisja konkursowa wyłoni laureatów po przeprowadzeniu wizji lokalnych, które odbędąsię w terminie 03.04 – 08.04.2022 r. na podstawie opracowanych zasad przyznawania punktów. 

Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii otrzymają vouchery na ekozakupy odpowiednio za zajęcie:

  • I miejsca – 7 500 zł;
  • II miejsca – 5 000 zł;
  • III miejsca – 2 500 zł.

Komisja wyłoni również głównego zwycięzcę konkursu „EKOlider – GOLDSTAR”, który otrzyma voucher na ekozakupy o wartości 10 000 zł.

 

Konkurs trwa od 20 stycznia do 31 marca 2023 roku.

Formularze zgłoszeniowe - Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy składać w terminie 23.01-31.03.2023 r. osobiście w biurze terenowym Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” znajdującym się przy ul. Sudeckiej 9, 28-200 Staszów lub przesłać drogą mailową na adres: biuro@bialelugi.pl

 

Więcej informacji można uzyskać również w biurze Stowarzyszenia

 

Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW