2023-07-05 10:07:10

Dodatkowe spotkanie informacyjne przed naborem wniosków

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej od 30 czerwca do 14 lipca 2023 r. prowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Dodatkowe spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych naborem odbędzie się 11 lipca 2023 r. o godz 9:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie, ul. Zapłotnia 5a. Spotkanie ma charakter otwarty bez wcześniejszych zgłoszeń i będzie trwało do 2 godzin.

Spotkania poprowadzi Sławomir Miechowicz doradca do spraw zarządzania projektami. 

Dotacje na założenie firmy mogą uzyskać mieszkańcy z gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Pieniądze uzyskane w ramach dotacji można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych usług niezbędnych do uruchomienia firmy.

Premia na założenie działalności gospodarczej wynosi 80 000 zł. Ogłoszenie nr 1/2023 wraz załącznikami opublikowano w zakładce Nabory.


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW