2023-01-25 11:48:05

Bezpłatne szkolenie: Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w jedynym w 2023 r., bezpłatnym szkoleniu pn.: „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” skierowanym do członków zarządów organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), działających we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Zajęcia odbędą się w dniach 24-26.02.2023 r. w Łowiczu.

 

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w szkoleniu takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji szkolenia.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności członków zarządów lokalnych organizacji pozarządowych, w zakresie prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.

Czy będąc Członkiem Zarządu wiesz:
jakie są podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania Twojej Organizacji;
jakie akty wewnętrzne Organizacja musi mieć uchwalone;
kto w Organizacji odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych i kto może, zgodnie z przepisami, te księgi prowadzić;
· czym różni się organizacja pozarządowa posiadająca status pożytku publicznego i nieposiadająca takiego statusu;
kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą i jakie ma z tego tytułu obowiązki;
że żadna organizacja pozarządowa nie jest “z automatu” zwolniona z podatku dochodowego i VAT i kiedy organizacja stanie się (czynnym) płatnikiem tych podatków;
i jeszcze parę innych, istotnych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
Więcej informacji organizacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Fundacji Wspomagania Wsi
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa/otwiera się w nowej karcie
Zapraszamy.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
Ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności członków zarządów lokalnych organizacji pozarządowych, w zakresie prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.
Czy będąc Członkiem Zarządu wiesz:
- jakie są podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania Twojej Organizacji;
- jakie akty wewnętrzne Organizacja musi mieć uchwalone;
- kto w Organizacji odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych i kto może, zgodnie z przepisami, te księgi prowadzić;|
- czym różni się organizacja pozarządowa posiadająca status pożytku publicznego i nieposiadająca takiego statusu;
- kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą i jakie ma z tego tytułu obowiązki;
- że żadna organizacja pozarządowa nie jest “z automatu” zwolniona z podatku dochodowego i VAT i kiedy organizacja stanie się (czynnym) płatnikiem tych podatków;
- i jeszcze parę innych, istotnych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Więcej informacji organizacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Fundacji Wspomagania Wsi http://fundacjawspomaganiawsi.pl/ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa/

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
Ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW