2022-05-15 13:14:52

Rekrutacja na Ekowarsztaty

Rozpoczynamy rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Grupą docelową są mieszkańcy i przedsiębiorcy obszarów wiejskich w szczególności gmin objętych działaniem LGD tj. Iwaniska, Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów i Brody. Ekowarsztaty zostaną przeprowadzonych we wszystkich wyżej wymienionych gminach. Na każdy Ekowarsztat zostanie zrekrutowana grupa 15 osób. Szkolenia będą otwarte i będą trwały 2 godziny. O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ekowarsztaty będą obejmować następujące zagadnienia:

PANEL I- Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych.

1. Ekorozwiązania w zakresie korzystania z energii,

2. Ekorozwiązania w zakresie ogrzewania,

3. Ekorozwiązania w zakresie wykorzystania surowców wtórnych.

PANEL II- Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa

1. Ekoinnowacje w zakresie energii wykorzystywanej w przedsiębiorstwie,

2. Ekoinnowacje w zakresie ogrzewania,

3. Ekoinnowacje w zakresie recyklingu.

Pierwszy Ekowarsztaty zostanie przeprowadzone w Łagowie. Rekrutacja na pierwszy cykl trwa do 25 maja 2022 roku.

Terminy realizacji Ekowarsztatów zostaną podane po zrekrutowaniu grupy.

Formularze rekrutacyjne należy przesłać mailem na adres s.miechowicz@lgd-srws.pl lub dostarczyć do biur Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul. Rynek 26. Więcej informacji pod nr telefonu 41 30 74 938.

 

Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

 

 

Załączniki

Formularz rekrutacyjny


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW