2022-06-29 11:24:49

Przygotowanie LSR 2023 - 2027

Prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na lata 2023 – 2027

Informujemy, że został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

W dniu 14.06.2022 została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisana umowa określająca zasady finansowania wsparcia przygotowawczego w zakresie działania 19.1
Środki, o które się staramy w wysokości 74 000 zł mają być przeznaczone na napisanie nowej lokalnej strategii rozwoju dla LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na lata 2023-2030.

W ramach procesu tworzenia i konsultacji LSR przeprowadzimy spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach z terenu lsr, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania do aktywnego udziału w pracy nad nowym dokumentem, tak aby zaplanować kolejne działania naszego rozwoju wg potrzeb mieszkańców.

Ponadto informujemy, iż utworzyliśmy na naszej stronie dodatkową zakładkę: Dofinansowanie/Lokalna Strategia Rozwoju/Przygotowanie LSR na lata 2021-2027, gdzie juz niebawem zamieścimy harmonogram spotkań konsultacyjnych oraz będzie można śledzić cały proces konsultacji.

W załączniku umowa o wsparcie przygotowawcze na działania 19.1 Załączniki:

Galeria

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW