2022-10-17 12:43:18

Konkurs EKOlider

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "EKOlider". Konkurs trwa od 17 pażdziernika do 14 listopada 2022 r. 

Konkurs EKOlider adresowany jest do mieszkańców obszaru SRWŚ tj. gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:

1. Gospodarstwo domowe produkcyjne

2. Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne

3. Firma/biuro/organizacja pozarządowa.

W ramach konkursu zostaną przyznane po 3 nagrody w każdej z 3 kategorii w postaci voucherów na ekozakupy w markecie budowlanym o wartościach:

I miejsce - 2000zł,

II miejsce - 1500zł,

III miejsce - 1000zł.

Przyznanie nagród w postaci voucherów pozwoli nagrodzonym na wdrożenie koncepcji rozwiązań ekologicznych według własnego pomysłu.

Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie stanu obecnego w zakresie stosowanych rozwiązań ekologicznych, ilości zrealizowanych pomysłów i ciekawych nowatorskich rozwiązań. Ponadto uczestnik ma za zadanie przygotowanie koncepcji kolejnych rozwiązań ekologicznych, które pozytywnie wpłyną na środowisko. Komisja konkursowa oceni zarówno zakres stosowanych obecnie rozwiązań ekologicznych jak również koncepcję proponowanych rozwiązań oraz jej innowacyjność. 

Komisja konkursowa oceni zgłoszenia według następujących kryteriów:

Etap I

 • ilość zrealizowanych pomysłów ekologicznych - 0,5 pkt za 1 zrealizowany pomysł (maksymalnie 4 pkt).
 • Ocena znaczenia ekologicznego zrealizowanych pomysłów od 0 do 3 pkt.
 • Zrealizowane inicjatywy stanowią innowacyjne podejście nie stosowane powszechnie na terenie LGD od 0 do 2 pkt.
 • Zrealizowano nisko kosztowe rozwiązania w sposób istotny poprawiające stan ekologiczny – 1 pkt.

Etap II Koncepcja pozytywnych rozwiązań ekologicznych, które pozytywnie wpłyną na środowisko

 • Przedstawiona koncepcja stanowi innowacyjne i nowatorskie podejście mogące stanowić dobry przykład – od 0 do 1 pkt.,
 • Ocena znaczenia ekologicznego przedstawionej koncepcji – od 0 do 2 pkt.
 • Przedstawiona koncepcja zawiera elementy zachowania wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności, ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia) – 1 pkt.,
 • Przedstawiona koncepcja zakłada poprawę estetyki zagród wiejskich otoczenia firm, domostw, instytucji, prowadząca do podniesienia atrakcyjności terenów LGD – 1 pkt,
 • Przedstawiona koncepcja zakłada rozwój infrastruktury wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą) – 1 pkt,
 • Przedstawiona koncepcja zakłada zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców LGD – 1 pkt,
 • Przedstawiona koncepcja zakłada kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców LGD – 1 pkt,
 • Przedstawiona koncepcja zakłada wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji – 1 pkt,
 • Przedstawiona koncepcja zakłada profilaktykę zdrowia, w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia rodziny (w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów pszczelich) i bezpieczeństwa pracy – 1 pkt.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej plikach. Szczegółowych informacji o konkursie udziela również biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie ul. Rynek 26, tel: 4130 74 938.

 

Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Załączniki

 


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW