2022-06-08 11:29:26

Ekowarsztaty w Łagowie

W dniach 30 maja i 6 czerwca 2022 r. odbyły się w Łagowie szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy Łagów 

 

Ekowarsztaty obejmowały następujące zagadnienia:

Warsztat I- Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych.

1. Ekorozwiązania w zakresie korzystania z energii,

2. Ekorozwiązania w zakresie ogrzewania,

3. Ekorozwiązania w zakresie wykorzystania surowców wtórnych.

Warsztat II- Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa

1. Ekoinnowacje w zakresie energii wykorzystywanej w przedsiębiorstwie,

2. Ekoinnowacje w zakresie ogrzewania,

3. Ekoinnowacje w zakresie recyklingu.

 

Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

 

Galeria


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW