2022-07-27 12:08:22

Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii praktyczny przewodnik

Tytuł szkolenia:
Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii – praktyczny przewodnik.

Termin:
22 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 - 12:00.

Szkolenie skierowane do: 
Osób, które przygotowują strategie RLKS oraz wszystkich innych, którzy tworzą diagnozy problemów społeczno-ekonomicznych i dokumenty strategiczne na ich podstawie.

Cel szkolenia: 
Analiza SWOT jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w tworzeniu dokumentów strategicznych. Bardzo często potencjał tego narzędzia nie jest w pełni wykorzystywany. W czasie szkolenia omówione zostaną podstawowe zasady prowadzenia analizy SWOT oraz często popełniane błędy. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Rozpocznie się ono od stworzenia diagnozy i opracowania przykładowego diagramu SWOT. Następnie zaprezentowany będzie prosty sposób analizowania powiązań pomiędzy zidentyfikowanymi zjawiskami i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Program szkolenia:

  1. Od diagnozy do celów LSR – kolejne etapy analizy SWOT.
  2. Diagnoza przed analizą SWOT – co potrzebujemy wiedzieć?
  3. Poprawne przygotowanie diagramu SWOT.
  4. Analiza powiązań pomiędzy danymi w diagramie SWOT.
  5. Formułowanie wniosków na podstawie analizy powiązań.
  6. Wykorzystanie wniosków z analizy SWOT do określania celów LSR.

Prowadzący:
dr Konrad Stępnik – socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zarządu Fundacji Socjometr, która wspiera organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorców w prowadzeniu badań i analiz społecznych. Specjalizuje się w socjologii obszarów wiejskich, rolnictwie społecznym, gospodarstwach opiekuńczych oraz jakościowych badaniach społecznych. W latach 2016-2021 pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego, w tym w latach 2018-2020 kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Moderator ponad 100 warsztatów partycypacyjnych, prowadzący dziesiątek seminariów i szkoleń. Autor i realizator licznych projektów badawczych, w tym ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.
 
Cena:
100 zł/osobę
Dla LGD zrzeszonej w regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS lub LGD, która wykupiła usługę wsparcia z Polskiej Sieci LGD rabat wynosi 25%.
Cena obejmuje: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z prowadzącym, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 17 sierpnia 2022 r.
Więcej informacji o szkoleniu pod nr tel: 41/30 74 938 lub e-mail: m.biesiada@lgd-srws.pl

Szkolenie on-line forma i sposób realizacji:
Spotkanie realizowane będzie w formie on-line. Materiał będzie prezentowanym na żywo przez prowadzącego. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz prezentowane przez niego materiały i dokumenty.
Uczestnicy będą mieli możliwość zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części spotkania w sesji pytań i odpowiedzi.
Platforma Zoom, na której odbywa się szkolenie on-line, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Mają Państwo również możliwość utworzenia swojego konta co ułatwi powrót do materiałów i korzystanie ze szkoleń na przyszłość. Potrzebny jest komputer z dostępem do internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, aby móc zabierać głos. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo na wskazany adres unikalny link do szkolenia on-line.
Korzystanie z naszych szkoleń jest bardzo proste. Przed szkoleniem otrzymają Państwo możliwość testowego połączenie we wskazanym przez nas terminie.
Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały a certyfikat ukończenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. 

Załączniki

Regulamin szkoleń

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW