2016-07-25 12:53:25

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 dotyczącego organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie:

W ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 wpłynęły dwie oferty od firm pośredniczących tj.:
1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge,
2. Biuro usługowo-Turystyczne ATLANTIC.

Zgodnie z pkt. 4 Zapytania ofertowego o wykonanie Zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gastronomiczną i hotelarską w oparciu o własne obiekty. Oferty, które wpłynęły w ramach niniejszego postępowania pochodzą od firm pośredniczących.

W związku z powyższym powyższe zapytanie podlega unieważnieniu.

Galeria

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW