2016-11-21 11:37:47

Są już wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1.2.1

Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej" w terminie 30.09 - 14.10.2016 r. 

Rada Programowa Stowarzyszenia oceniła łącznie 11 wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady Stowarzyszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

Do pobrania:

1. Lista operacji wybranych

2. Protokół z posiedzenia Rady Programowej w terminie 24.10 - 14.11.2016 r.

3. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: 1.2.1/2016/1

4. Lista członków Rady Programowej biorących udział w ocenie w ramach naboru 1.2.1/2016/1

5. Rejestr interesów członków Rady

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW