2017-11-20 14:59:17

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017

W terminie od 8 do 20 listopada 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 1/2017.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny wraz z listą operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 1/2017.

1. Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2017 (Załącznik nr 1),
2. Lista operacji zgodnych z LSR, które podlegaja dalszej ocenie w ramach naboru 1/2017 (Załącznik nr 2),
3. Lista członków Rady bioracych udział w ocenie wniosko w ramach naboru 1/2017 (Załącznik nr 3 ),
4. Lista wybranych operacji w ramach naboru 1/2017 (Załacznik nr 4),
5. Lista niewybranych operacji w ramach naboru 1/2017 (Załącznik nr 5),
6. Protokól z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 8 do 20 listopada 2017 r.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW