2020-01-31 13:08:28

LSR - wersja robocza do konsultacji

Poniżej zamieszczony został projekt Lokalnej Strategii Rozwoju - wersja robocza do Konsultacji.

Wprowadzone zmiany zostały w wersji roboczej zaznaczone w kolorze czerwonym.
Zapraszamy do zgłaszania komentarzy i uwag w terminie do 21 lutego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biura Stowarzyszenia: biuro@lgd-srws.pl

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW