2019-10-08 11:10:27

Podsumowanie konferencji Leader dziś i jutro

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do Mąchocic Kapitulnych koło Kielc przybywali uczestnicy konferencji pn. „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021. 

Konferencja odbywała się w dniach od 30 września do 2 października 2019 r. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście: 

p. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

p. Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,

p. Krzysztof Domagała – Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,

przedstawiciele 3 Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej:

p. Krzysztof Bandasz  DG- EMPL: Sprawy Społeczne, Zatrudnienie i Włączenie Społeczne,

p. Anna Monika Modzelewską – DG REGIO – Polityka regionalna i miejska,

p. Karolina Jasińska - DG AGRI – Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, FAOW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i oczywiście Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski.

 

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w grze terenowej opartej na legendach i tradycjach świętokrzyskich oraz skosztować specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń wiejskich z obszaru działania Stowarzszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. W trakcie drugiego dnia konferencji podsumowano wdrażanie RLKS w Polsce i innych krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń dotyczących podejścia LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy poznali również działania animatorów biorących udział w projekcie FAOW "Akademia umiejętnosci animatora LGD". W siedmiu grupach tematycznych odbyła się dyskusja o roli LGD oraz realizacji LSR. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach z bibułkarstwa, gwary świętokrzyskiej, tańców i przyśpiewek ludowych. W trakcie trzeciego dnia zaprezentowano niezmiernie ważne dla wszystkich uczestników konferencji zagadnienia odnoszące się do przyszłej perspektywy programowania. Oczekiwania oraz rekomendacje na przyszłość były prezentowane przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces przygotowań do przyszłości: od Komisji Europejskiej, przez instytucje zarządzające, do lokalnych grup działania.

Poniżej do pobrania prezentacje i materiały konferencyjne.

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl.

 

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW