Projekty uchwał

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2018

W sprawie zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddziałania &bdq...

Projekt Uchwały Zarządu nr 5/2018

w sprawie refundacji zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 4/2018

uchylajaca Uchwałę nr 29/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w spraiwe refundacji zakupu szkieł korekcyjnych do okularów korygujacych wzrok.  ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 3/2018

w sprawie zwołania Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 2/2018

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naborów nr 1/2018, 2/2018 ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 12/2017

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018 ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 8/2017

w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 7/2017

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 6/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 r. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 14/2016

Projekt Uchwały Zarządu, zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW