2020

Wyniki postępowania nr 2/2020

W zamieszczonym poniżej pliku przedstawiamy Protokół  z wyboru ofert w ramach postępowania nr 2/2020 na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie".  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przeds...

Informacja nt. złożonych ofert (2/2020)

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 2/2020 na „Budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji „Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie” do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Poniżej przedstawiamy zestawien...

Zaproszenie do składnia ofert nr 2/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie" zgodnie z niniejszym zaproszeniem. Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne...

Wyniki postępowania nr 1/2020

W poniższym pliku zamieszczono Protokół z wyboru ofert w ramach postepowania 1/2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”.   Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARMAX Sp. z o.o....

Zaproszenie do składnia ofert nr 1/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” zgodnie z niniejszym zaproszeniem....


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW