2016

Wynik Postępowania 160825/SE/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” znak postępowania 160825/SE/01. Do zamawiająceg...

Zaproszeni do złożenia oferty w ramach Postępowania 160825/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". Informacja: Uprzejmie informujemy, iż pkt. 4.1 ppkt. c) zapytania ofertowego znak 160825/SE/01 ulega zmianie. Otrzymuje następujące brzmienie: ...

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01 Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 dotyczącego organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nie dokonał wyboru najkorzystniejsz...

Zaproszenie do składania ofert w ramach Postępowania 160701/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającej na: "Organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". ...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków

Prezes Świętokrzyskiej Sieć LGD, działając w imieniu: a) Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi,b) Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy, c) Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, d) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, e) Lokalnej Grupy Działania U Źródeł, f) Lokal...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW