Projekty uchwał

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5/2022

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2023 i 2024. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2022

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2022

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia....

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2022

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania....

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2022

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej....

Projekt Uchwały 10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Stowarzyszenia. ...

Projekt Uchwały 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Projekt Uchwały 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 7/2021

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 6/2021

w sprawie wyboru Rady Programowej. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW