Podjęte uchwały

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nr 7/2023

z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nr 6/2023

z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nr 5/2023

z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2023

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmainy Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2023

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2023

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2023

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2022

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2023 i 2024.     ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2022

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia....

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2022

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia....

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2022

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2022

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej....

Uchwała nr 10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej. ...

Uchwała nr 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Komisji skrutacyjnej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/2021

w sparwie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2021

w sprawie wyboru Rady Programowej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2021

w sparwie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2021

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2021

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2021

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2021

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2020

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2020

w sprawie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2020

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2020

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2020

W sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2019

w sprawie dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2019 i 2020 ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2019

w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Stowarzyszenia ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2019

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej  ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 8/2018

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stoarzyszenia w roku 2018 i 2019  ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/2018

w sprawie wyboru Rady Programowej ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2018

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2018

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2018

w sparwie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.  ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2018

w sprawie udzielelnia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2018

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji  mandatowo - skrutacyjnej. ...

Uchwała nr 5/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2017 i 2018 ...

Uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia  ...

Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania ...

Uchwała nr 1/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania ...

Uchwała nr 5/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2016 i 2017.    ...

Uchwała nr 4/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany składu Zarządu.        ...

Uchwała nr 3/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.    ...

Uchwała nr 2/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej.    ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW