Umowa na realizację LSR 2014-2020

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa Świętokrzyskiego podpisali umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Nasze Stowarzyszenie na tej uroczystości reprezentowali: Prezes Zarządu - Zdzisław Zwoliński oraz Derektor biura - Piotr Sadłocha.

Poniżej zamieszczono:

1. Umowa wraz z aktualnie podpisanymi aneksami,

2. Załączniki do Umowy (link):

 - Lokalna Strategia rozwoju (LSR),

 - Zaaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR,

 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

 - Regulamin Organu decyzyjnego ,

- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,

 - Opisy stanowisk precyzujace podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD  w tym:

   Uchwała Zarządu nr 20/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy biura 

 - Uchwała Zarządu nr 21/2015 w sprawie zatwierdzenia zakresu obowiązków pracowników Stowarzyszenia,

 - Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (zał. nr 4),

 - Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,

 - Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. 


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW