Sprawozdania

Sprawozdanie za 2023 r.

Poniżej zostało zamieszczone sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2023 r ...

Sprawozdanie za 2022 r.

Poniżej zostało zamieszczone sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2022 r. ...

Sprawozdanie za 2021 r.

Poniżej zostało zamieszczone sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2021 r....

Sprawozdanie za 2020 r.

Poniżej zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2020 r. ...

Sprawozdanie za 2019 r.

Poniżej zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2019 r.  ...

Sprawozdanie za 2018 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2018 r. ...

Sprawozdanie za 2017 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 r. ...

Sprawozdanie za 2016 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016 r. ...

Sprawozdanie za 2015 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia za 2015 rok.    ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW