2016-04-15 12:28:40

Skład Zarządu Stowarzyszenia

 

Skład Zarządu po przeprowadzonych wyborach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 11 czerwca 2024:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Łagów, reprezentujący sektor społeczny),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Baćkowice, reprezentujący sektor społeczny),|
Joanna Zajączkowska - Skarbnik Stowarzyszenia (mieszkanka Gminy Waśniów, reprezentująca Urząd Gminy Waśniów),
Katarzyna Sikora - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Pawłów, reprezentująca Urząd Gminy Pawłów),
Monika Barańska - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Brody, reprezentująca Urząd Gminy Brody), |
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (reprezentujący Urząd Gminy Iwaniska),
Lidia Wiącek - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Nowa Słupia, reprezentująca sektor społeczny).Skład Zarządu po przeprowadzonych wyborach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 17 czerwca 2021:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Łagów, reprezentujący sektor społeczny),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Baćkowice, reprezentujący sektor społeczny),|
Joanna Zajączkowska - Skarbnik Stowarzyszenia (mieszkanka Gminy Waśniów, reprezentująca Urząd Gminy Waśniów),
Katarzyna Sikora - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Pawłów, reprezentująca Urząd Gminy Pawłów),
Monika Barańska - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Brody, reprezentująca Urząd Gminy Brody),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (reprezentujący Urząd Gminy Iwaniska),
Lidia Wiącek - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Nowa Słupia, reprezentująca sektor społeczny).


Skład Zarządu na lata 2020 - 2022:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Łagów, reprezentujący sektor społeczny),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Baćkowice, reprezentujący sektor społeczny),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (mieszkanka Gminy Nowa Słupia, reprezentująca sektor społeczny),
Katarzyna Sikora - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Pawłów, reprezentująca Urząd Gminy Pawłów),
Monika Barańska - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Brody, reprezentująca Urząd Gminy Brody),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (reprezentujący Urząd Gminy Iwaniska),
Marek Kołodziński - Członek Zarządu (reprezentujacy Urząd Gminy Waśniów).

 


Skład Zarządu Stowarzyszenia do roku 2020:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Miasto i Gmina Łagów),
S
tanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia),
Izabela Wrona - Członek Zarządu (Gmina Pawłów),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska),
Marek Kołodziński - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).

Sklad Zarządu do roku 2018:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Gmina Łagów),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia), 
Barbara Ciesek - Członek Zarządu (Gmina Pawłów), 
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska),
Marek Kołodziński  - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW