Projekty uchwał

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 64/2017

w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2017 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 63/2017

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2017 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 62/2017

w sprawie zatwierdzenia interesu członków Rady dotyczącego naboru 1/2017 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 61/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 60/2017

Uchylająca Uchwałę nr 57/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.   ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 59/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie termniu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 58/2017

w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 57/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Loaklnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 56/2017

uchylająca Uchwałę nr 3/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 55/2017

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 1/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW