Kompetencje

Regulamin Pracy Rady Programowej

Poniżej zamieszczony został Regulamin Pracy Rady Programowej zatwierdzony Uchwałą Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 1/2015 z dn. 21 grudnia 2015 r.     ...

Kompetencje Rady Programowej

Kompetencje Rady Programowej Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie: przyjęcia i zmian Regulaminu Pracy Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców,  wyboru projektów i operacji w ramach ogłasza...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW