2022

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2022

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2023 i 2024.     ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2022

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia....

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2022

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia....

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2022

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania....

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2022

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej....


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW