2021

Uchwała nr 10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej. ...

Uchwała nr 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Komisji skrutacyjnej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/2021

w sparwie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2021

w sprawie wyboru Rady Programowej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2021

w sparwie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2021

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2021

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2021

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2021

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej. ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW