2019

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2019

w sprawie dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2019 i 2020 ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2019

w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Stowarzyszenia ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2019

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej  ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW