2022

Uchwała Rady Programowej nr 34/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji własnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 33/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr: 1/2022, 2/2022. ...

Uchwała Rady Programowej nr 32/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 1/2022/1 ...

Uchwała Rady Programowej nr 31/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyjecia listy biorących udział w ocenie wniosku nr 1/2022/1 w ramach naboru 1/2022. ...

Uchwała Rady Programowej nr 30/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 3/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2022, 2/2022 ...

Uchwała Rady Programowej nr 29/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2022/9 ...

Uchwała Rady Programowej nr 28/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2022/8 ...

Uchwała Rady Programowej nr 27/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2022/6 ...

Uchwała Rady Programowej nr 26/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2022/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 25/2022

z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2022/4 ...


Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW