2021

Uchwała Rady Programowej nr 22/2021

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 21/2021

uchylająca Uchwałę nr 61/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 20/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej. ...

Uchwała Rady Programowej nr 19/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Loklaną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 18/2021

uchylająca Uchwałę Rady Programowej nr 17/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierze...

Uchwała Rady Programowej nr 17/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 16/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/4 ...

Uchwała Rady Programowej nr 15/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział  w ocenie wniosku 3/2020/4 w ramach naboru 3/2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 14/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 19/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegaja dalszej ocenie w ramach naboru 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 13/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/14 ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW