2020

Uchwała Rady Programowej nr 21/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 3/2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 20/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR, które nie podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 19/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 18/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesw członków Rady dotyczącego naboru 3/2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 17/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 16/2020

z dnia 18 września 2020 r. uchylająca Uchwałę rady Programowej nr 27/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w prawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o prz...

Uchwała Rady Programowej nr 15/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody nadokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr: 1/2020, 2/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 14/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/3. ...

Uchwała Rady Programowej nr 13/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/2. ...

Uchwała Rady Programowej nr 12/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/1. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW